Vi moderniserar och förenklar företags IT-infrastruktur.

Skandresurs tillhandahåller innovativa lösningar för storföretag. Bl.a. är vi Nordisk återförsäljare för IKAN ALM (Application Lifecycle Management) och BitSight (marknadsledaren inom Cyber Security Rating) samt Partner för Rocket Software i Skandinavien.

loading...

om ikan alm (application lifecycle management:

I en applikations livscykel, tar IKANALM;s lösningar vid där normal versionshantering slutar och förbättrar hela utvecklingsprocessen, vilket spar både tid och pengar i tunga migrationsprocesser.

Om bitsight
cyber security rating:

BitSight är marknadsledande inom den snabbt växande sektorn ”Cyber Security Rating”, d.v.s. möjligheten att objektivt och kontinuerligt mäta en organisations säkerhetsstatus baserat på externt observerbar information.
Liknande en kreditbedömning, men ger istället en bild av risken för dataintrång.

Ett ökande antal företag använder BitSight för att få svar på frågor om t.ex:
 
Hur mycket ökar den senaste investeringen vår säkerhetstatus ?

Hur mycket risk adderar mina lokalkontor/dotterbolag och eventuella tillkommande uppköp etc.?
 
Vi kommer gärna och visar hur vi gör kalkylerna och vilken information verktyget ger.

om rocket software:

Modernize and optimize your trusted systems—without breaking your business (or the bank).

More than 10 million IT and business professionals rely on Rocket to run their most critical applications, business processes and data.

Rocket brings the industry's leading technology partners, solution providers, and resellers together to offer a wide variety of enterprise class solutions for our customers. Over the past two decades, Rocket has developed long term and trusted partnerships with many key technology providers.

Skandresurs is Rocket Software's Partner for Scandinavia.